logo (3)

service center

פרטים ליצירת קשר:

פרטים נדרשים להצעה:

מין - בן זוג א' (חובה):          
תאריך לידה - בן זוג א' (חובה):
מעשן/ת:       כן לא
מין - בן זוג ב' (חובה):          
תאריך לידה - בן זוג ב' (חובה):
מעשן/ת:       כן לא

סכום הפיצוי החודשי ברצונך לרכוש (2,500 ש"ח - 20,000 ש"ח)(חובה):

הערות:

הנני מבקש לקבל תשובה באמצעות:

הצעת מחיר - סיעוד:


havarot_bituach