logo (3)

service center

פרטים ליצירת קשר:

סוג ההצעה המבוקשת:

 מבנה תכולה מבנה ותכולה

פרטי הנכס:

 בית פרטי דירה

האם הדירה תיהיה ריקה יותר מ- 60 ימים רצופים בתקופת הביטוח?  כן לא

מיגון הדירה:  דלתות עץ מנעול רב בריח פלדלת סורגים אזעקה

פרטי המבנה:

מספר חדרים:

נזקי צנרת למבנה: כן לא 

שטח הדירה:

נזקי רעידת אדמה למבנה: כן לא 

פרטי התכולה:

סכום ביטוח התכולה (חובה):
רעידת אדמה לתכולה: כן לא 
תכשיטים בכל הסיכונים: כן לא 
שרות תיקונים למכשירי חשמל: כן לא 

- הביטוח יכלול כיסוי לצד ג' וחבות מעבידים חינם במידה והתכולה מבוטחת.

הערות:

הנני מבקש לקבל תשובה באמצעות:

הצעת מחיר - ביטוח דירה:


havarot_bituach