logo (3)

service center

פרטים ליצירת קשר:

פרטים נדרשים להצעת ביטוח:

מין (חובה):          
תאריך לידה (חובה):
מין - בן/ת זוג (חובה):          
תאריך לידה - בן/ת זוג:

מספר הילדים עד גיל 18:
ניתן לרכוש ביטוח בריאות ליחיד ו/או לזוג ו/או למשפחה

תשלום חודשי שהנך מעוניין להפריש לטובת ביטוח בריאות:

הערות:

הנני מבקש לקבל תשובה באמצעות:

הצעת מחיר - ביטוח בריאות:


havarot_bituach