logo (3)

service center

ביטוח חיים

ביטוח חיים מהו

חיינו מלאים באירועים משמחים ועליות לצד סיכונים ומורדות. החיים אינם שחור ולבן והם כוללים גם צבעים שונים ומגוונים, חלקם יפים וחלקם פחות. הצבעים מייצגים את האירועים והחוויות שמלווים את חיינו, ובהתאמה חלקם מוסיפים לחיינו טוב וחלקם גורעים. עבור אותם מצבים שמהווים למעשה סיכונים ברמות כאלה ואחרות עבור החיים שלנו או חיי הסובבים אותנו (בני משפחה) ניתן לרכוש ביטוח חיים. הביטוח למעשה מבטיח כי כל אימת שניתקל בקשיים או משברים כלכליים, או מוות חס וחלילה, נוכל לקבל קצבה בגובה מסוים (חודשית או חד פעמית) בכדי להעלות את הסיכוי להמשך מסלול חיים תקין פחות או יותר. ביטוח חיים יכול לסייע גם במקרים של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה קשה. החל מרגע החתימה על פוליסת הביטוח אנו מתחייבים להעביר סכום כסף מסויים לקרן אשר מנוהלת על ידי חברת הביטוח שבחרנו ובמידת הצורך נוכל לקבל לידינו את הכספים, או מי משארית בשרנו שנכללו בפוליסה למקרה הגרוע ביותר. מטרתו הראשונית והחשובה ביותר של ביטוח מסוג זה הוא לדאוג לעתיד, למקרה שיקרה משהו רע, לנו ולבני משפחתנו בכדי שלא נישאר באפלה.

אפשרויות ביטוח חיים

ישנם שני סוגים של ביטוח חיים: האחד מכונה ביטוח ריסק טהור ומשמעו ביטוח למקרי מוות, לא עלינו… השני מכונה ביטוח ריסק סיכון ומשמעו ביטוח למקרים בהם אנו מאבדים את היכולת להמשיך לעבוד ולפרנס את עצמנו ואת משפחתנו כתוצאה ממחלה קשה. בביטוח מסוג ריסק טהור אנו מבטחים את בני משפחתנו בכך שיקבלו קצבה חודשית או את כל הסכום בפעם אחת לאחר מות המבוטח. הביטוח תקף לכל מקרי המוות (למעט התאבדות) גם אם הפטירה לא ארעה בגבולות הארץ. הפרמיה בסוג ביטוח זה משתנה עם הזמן בהתאם לגיל ולמצב הרפואי של המבוטח. במקרה שמדובר במוות פתאומי (תאונה למשל) המבוטחים שהוכנסו לפוליסה כשארית בשר יזכו לקבל את סכום הכסף בפעם אחת מחברת הביטוח. ניתן לרכוש פוליסות ביטוח ריסק טהור בכמה חברות ביטוח, כשגובה הפיצויים שיתקבלו יהיה סך כל הפוליסות. חברת הביטוח רשאית לבטל את הפוליסה במקרים בהם המבוטח שיקר בנוגע לנתון כלשהו, במיוחד גיל ומצב רפואי, תוך שלושים ימים. עוד יצויין כי ביטוח זה מעניק נקודות זכות במס בגובה 25% מסך הפרמיה. כל אימת שאנו חושבים לרכוש פוליסת ביטוח ריסק טהור עלינו לבצע חושבין ביננו לבי עצמנו ולנסות לצפות את העתיד עד כמה שניתן, הן מבחינת יכולתנו העכשווית לשלם פרמיה בכל חודש והן מבחינת הרצון שלנו להשאיר את יקירינו ברמת חיים כזו או אחרת לאחר לכתנו.

ביטוח חיים לחיים

כאמור, ניתן לרכוש ביטוח חיים גם למקרים של אובדן כושר עבודה (ריסק סיכון) ואז יש לסכם מראש את התנאים שמכוסים על ידי חברת הביטוח בכדי שלא נופתע ברגע האמת. במקרה של ביטוח למחלות, יש לברר אילו מחלות מכוסות בפוליסה, שכן ישנן מחלות שחברות הביטוח מראש לא מכסות (מחלות כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהוליזם וכד’). יצויין כי ביטוח כזה ניתן לעשות החל מגיל שמונה עשרה.


havarot_bituach