logo (3)

service center
eitanסוכנות הביטוח איתן זמיר משתייכת לקבוצת ביטוח –עתיד ופועלת בענף הביטוח משנת 1998. הסוכנות מנוהלת על ידי מר איתן זמיר בעל הכשרות מקיפות בתחום הביטוח בישראל ובתחום ניהול משרדי ביטוח וסוכנים. במהלך שנות הפעילות של סוכנות הביטוח נצבר ידע רב בתחום ביטוח עובדים זרים, ביטוח בריאות, ביטוחי רכוש וסיכונים מיוחדים. ידע זה מאפשר לסוכני הביטוח הפועלים בסוכנות הביטוח איתן זמיר לתת מענה איכותי לצרכי הביטוח המשתנים של כל לקוח ולקוח תוך התאמה אישית ליכולת הכלכלית של הלקוח ולרמת הסיכון הנדרשת על ידו.

על הסוכנות

שרותי הביטוח המסופקים על ידי סוכנות הביטוח מתאימים ללקוחות מוסדיים, חברות , לקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים כאחד. כלל הסוכנים והעובדים בסוכנות הביטוח איתן זמיר הם בעלי הכשרה מתאימה ובעיקר בעלי ידע וניסיון בתחום ההתמחות הספציפי לנושא בו הם עוסקים באופן אישי.
הסוכנות פועלת ממשרדיה באזור הצפון ובאזור המרכז אך מספקת שירותי ביטוח ללקוחות בכל רחבי הארץ ושומרת איתם על קשר אישי ורציף. כחלק ממדיניות הסוכנות אנו פועלים למתן שירות איכותי, מהיר ויעיל ללקוח ומתחייבים לספק רמת שירות זו גם במסגרת הטיפול בתביעות למול חברות הביטוח.
סוכנות הביטוח איתן זמיר מתמקדת בתחומי הביטוח הבאים:
ביטוח בריאות פרטי ומפעלי.
ביטוח בריאות לתיירים ועובדים זרים
ביטוח סיכונים מיוחדים ורכוש
ביטוח מנהלים , קרנות השתלמות ופנסיה
ביטוח דירה ומשכנתא
ביטוח רכב ותחבורה.


havarot_bituach