logo (3)

service center

פרטים ליצירת קשר:

פרטי הרכב:

סוג הרכב: פרטי מסחרי 

שם היצרן:

שנת ייצור:

מנוע: רגיל אוטומט 

דגם:       

נפח מנוע:

גיר: בנזין דיזל 

תאריך תחילת הביטוח:

החל מיום (חובה):

כיסויים נוספים מבוקשים:

רשאיים לנהוג:

גיל הנהגים:
נהג חדש (פחות משנה ): כן לא 

נהיגה בשבת: כן לא 

פירוט תביעות עבר:

פרוט תביעות עבר - רכוש ב-3 השנים האחרונות: (חובה):

שנה אחרונה: לפני שנתיים: לפני שלוש שנים:

פרוט תביעות עבר - גוף ב-3 השנים האחרונות: (חובה):

שנה אחרונה: לפני שנתיים: לפני שלוש שנים:

הרחבות נוספות:

 שרותי גרירה רכב חליפי שבר שמשות רדיו-טייפ ע"ס

פרוט המיגון(חובה):

הערות:

הנני מבקש לקבל תשובה באמצעות:

הצעת מחיר - ביטוח מקיף לרכב:


havarot_bituach